zwemgroep Drijfsijs

Soms komen er in de zwemgroepen enkele plekjes vrij voor kinderen om in te stromen. Zij moeten dan ongeveer het zelfde zwemvaardigheidsniveau hebben als de kinderen in die groep.
Je kunt je kind op onze instroom-lijst laten zetten.

Alle zwemlessen worden gegeven in het zwembad van Revalidatiecentrum Reade op de Overtoom in Amsterdam.

De zwemgroep op de dinsdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur staat onder begeleiding van Stephan van Dijk en Sophie Moisand, beide gecertificeerd instructeur zwem ABC. Hazel Smarius, ook gecertificeerd instructeur zwem ABC, valt meestal in bij afwezigheid en komt soms als derde lesgever assisteren.

De vrijdag lessen staan voorlopig onder begeleiding van Stephan van Dijk. Zodra de groepen groter worden komt er een tweede lesgever bij.

De eerste twee Drijfsijs groepen hebben nog afgezwommen voor het nationale ABC diploma.
Vanaf de derde Drijfsijs groep werken we niet meer met het reguliere ABC diploma-systeem maar met onze eigen opbouw van drie tussentijdse medailles (het vosje, de uil en de zalm, samen het logo van zwemgroep Drijfsijs) en een afsluitend diploma (het Vrijzwemmen diploma)

Zwemgroep Drijfsijs hanteert een unieke opzet en lesgeefmethode, waarbij de ontwikkeling en de evenwichtige ontplooing van het kind centraal staan.

Zwemmen is voor veel kinderen het eerste clubje waar ze op zitten, en waar ook nog eens een diploma aan vasthangt. Zwemles begint met vanuit spel te ontdekken wat je allemaal in water kunt doen. Gaandeweg gaan de kinderen steeds meer de ingewikkelde technische vaardigheden eigen maken waaruit de verschillende zwemslagen zijn opgebouwd. Zwemgroep Drijfsijs wil kinderen optimaal begeleiden in deze spannende en uitdagende reis.  We zien het zwemlestraject als een kans om kinderen de ervaring mee te geven dat je met veel plezier en vertrouwen vaardigheden eigen kunt maken.

We werken volgens de opleidingsweg van de ABC methode. Op alle andere zwemscholen worden de kinderen tusentijds individueel geselecteerd om te bepalen of ze door kunnen naar het volgende niveau. Bij ons blijft de groep, en de lesgevers, de gehele duur van het traject bij elkaar. Hierdoor kunnen we profiteren van het natuurlijke proces van leren van elkaars verschillen, waarbij we alle kinderen op hun eigen niveau uitdagen.

Zwemgroep Drijfsijs heeft een traject van twee jaar met een wekelijkse zwemles van een uur. We zwemmen tussentijds niet af. Na twee jaar kan elk kind bij ons afzwemmen op het door hem of haar behaalde niveau.
Tussentijds ontvangen de kinderen drie een medaille. Samen vormen de drie medailles het fantasie-dier Drijfsijs.

In de lessen geven we veel aandacht aan het ontspannen aanleren van een efficiënte zwemtechniek welke de kinderen ondersteunt in het behouden van een natuurlijke coördinatie in bewegen. Hierbij maken we gebruik van inzichten uit de Alexandertechniek toegepast op zwemmen.
Ook werken we met verhalen waardoor de kinderen zich beter kunnen verbinden met de aangeboden zwemtechniek.

De zwemlessen, elk van een uur, kosten 19,- euro per les. De ouder ontvangt voorafgaand aan elk trimester een factuur (ongeveer 10 tot 13 lessen).
De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen bij één lesgever en maximaal 16 kinderen bij twee lesgevers.

Als je meer uitgebreide informatie over de zwemgroep Drijfsijs wilt ontvangen of specifieke vragen hebt kun je een e-mail sturen naar info@vrijzwemmen.com of bellen met 06 14798155.

Er is een kans dat er kindjes uit de groep moeten stoppen met het volgen van de lessen, bijvoorbeeld bij verhuizing. Dan kunnen er nieuwe kinderen bij de huidige groep instromen. Ben je daarin geinteresseerd, geef je dan op voor de instroomlijst.

 

Stephan, Sophie en Rocky

Stephan, Sophie en Rocky

Stephan, Sophie en Rocky, maar nu in de rugcrawl